Hvis vi skal nå målet om å utrydde ekstremfattigdom innen 2030 må mer av bistanden konsentreres i sårbare stater, og landene må øke sine innenlands ressurser. Skattebistand til sårbare stater kan være en del av løsningen. Men hvilke spesielle utfordringer har sårbare stater? Hva betyr det for innretningen på bistand? Og hvilken rolle kan Norge ta? 

Program: 
Innledning v/ Nikolai Astrup, utviklingsminister 

Presentasjon av ny CMI-rapport om skatt og sårbarhet v/ Odd-Helge Fjeldstad, seniorforsker Christian Michelsen Institute og Morten Bøås, seniorforsker Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Kommentar v/ Dr. Jalia Kangave, Capacity Building Manager & Gender and Tax Program Lead, International Centre for Tax and Development, og Research Fellow, Institute of Development Studies.

Publication

CMI Report | 2018

Building tax systems in fragile states. Challenges, achievements and policy recommendations

The purpose of this study is to systematise and analyse existing knowledge on taxation in fragile states. Efforts to support domestic revenue mobilisation in conflict situations require a different approach...
Odd-Helge Fjeldstad, Morten Bøås, Julie Brun Bjørkheim, Frida Margrethe Kvamme (2018)
Bergen: Chr. Michelsen Institute (CMI Report R 2018:03) 49 p.