I april 2024 er det 30 år siden det rasistiske apartheid-regimet tok slutt, og alle sør-afrikanere, uavhengig av hudfarge, fikk ta del i landets første demokratiske valg.
Dette er et jubileum vi i Norge og i Norsk Folkehjelp kan være stolte av. Da Nelson Mandela var på statsbesøk i Norge i 1999 takket han spesielt den norske fagbevegelsen og kirken for deres innsats i kampen mot apartheid.

For å markere dette inviterer Norsk Folkehjelp og CMI til en samtale mellom innflytelsesrike stemmer fra både Sør-Afrika og Norge, på Litteraturhuset i Bergen.
Nomzamo Zondo, er menneskerettighetsjurist og direktør i Socio-Economic Rights Institute of South Africa (SERI). SERI er et juridisk senter som på ideelt grunnlag jobber med lokalsamfunn, sosiale bevegelser, enkeltpersoner og andre ideelle organisasjoner for å fremme likhet og sosioøkonomiske rettigheter.

Hun deltar i samtale med to fra Bergen som har jobbet med, og kjenner Sør-Afrika godt. Siri Gloppen, som er professor i statsvitenskap ved UiB og Elling N. Tjønneland, seniorforsker ved Chr. Michelsen institutt.

Andreas Saaghus fra Norsk Folkehjelp gir oss innledningsvis et innblikk i folkehjelpens arbeid i Sør-Afrika.

Selv om kampen mot apartheid er vunnet, er det fremdeles mange kamper som gjenstår, og vi skal ta oss tid til å både kikke bakover og fremover på dette møtet.