Time: 12-14
Venue: Det juridiske fakultet, møterom 546

Lunsj med rundstykker, frukt, te og kaffe serveres fra kl 12-12.15.

Terje Einarsen er invitert for å snakke om betydningen av internasjonale straffedomstoler. Han er dr. juris og lagdommer, p.t. i permisjon fra Gulating lagmannsrett, og postdoktor ved UiB. Han driver nå forskning på området internasjonal strafferett, og har sammen med andre fremstående jurister tatt til orde for opprettelse av internasjonale straffedomstoler for Midt-Østen.

I tillegg har vi invitert to andre forskere til å belyse tematikken fra sine faglige ståsteder. Arild Linneberg (UIB) vil holde et innlegg om krigsforbrytelse, rett og retorikk, mens Elin Skaar vil snakke om veier til forsoning. Arild Linneberg er professor i litteraturvitskap ved UiB, og har blant annet beskjeftiget seg med lov og rett og krig.  Elin Skaar er statsviter og forskningsleder ved CMI for Rights, Democracy and Development og har i en årrekke arbeidet med spørsmål knyttet til juridisk reform, menneskerettsbrudd, overgangsoppgjør og forsoning.

Et tverrfaglig seminar organisert av forskere ved UIB og CMI  

Fredagsseminaret om demokratiet og rettsstaten er tverrvitenskapelig og vidtfavnende. Her tar vi opp aktuelle lokale og globale spørsmål med tilknytning til juss og menneskerettigheter, utvikling og globalisering, demokrati og medborgerskap, etc. Formålet er å skape en møteplass for forskere ved UiB, CMI og Unifob, og å stimulere til økt forskningssamarbeid mellom lokale, nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Alle er velkomne!

PS Denne gangen er seminaret på norsk.