Tid: 12:00-14:00
Sted: Lauritz Meltzers hus (SV-bygget), 9 etasje

Terje Rasmussen innleder med foredraget Kampen om Internett. Rasmussens foredrag handler om Internett som en brukerskapt teknologi, og munner ut i en diskusjon om såkalt Internet governance. Rasmussen viser til de tekno-politiske kulturer som har deltatt i utformingen av nettet, og argumenterer for at et konfliktsosiologisk perspektiv er nyttig for å forstå nettets utvikling.

Vi har invitert Dag Elgesem til å holde et kommentarinnlegg. Elgesems kommentar dreier seg om nettkommunikasjonens demokratiske potensial. Med særlig henvisning til situasjonen i Kina behandles spørsmålet om i hvilken grad nettet lar seg regulere og kontrollere.

Terje Rasmussen er sosiolog og professor i medievitenskap ve Universitetet i Oslo. Foruten Kampen om Internett (2007) har han utgitt bøkene Moderne maskiner (1995), Social Theory and Communication Technologies (2000), Mediesamfunnets moral (2001) og Nettmedier (2002).

Dag Elgesem er filosof, professor i IKT og samfunn og leder for Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Lunsj med rundstykker, frukt, te og kaffe serveres fra kl 12-12.15.

Et tverrfaglig seminar organisert av forskere ved UIB og CMI  
Fredagsseminaret om demokratiet og rettsstaten er tverrvitenskapelig og vidtfavnende. Her tar vi opp aktuelle lokale og globale spørsmål med tilknytning til juss og menneskerettigheter, utvikling og globalisering, demokrati og medborgerskap, etc. Formålet er å skape en møteplass for forskere ved UiB, CMI og Unifob, og å stimulere til økt forskningssamarbeid mellom lokale, nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Alle er velkomen!