Tid: 12:15-15:00
Sted: Egget, Studentsenteret

Karikaturstriden i kjølvannet av Jyllandspostens Muhammed-tegninger skapte stor debatt om ytringsfriheten i mange verdenshjørner. Elisabeth Eide m.fl. har nå analysert mediedekningen av karikaturstriden i boken Transnational Media Events. The Mohammed Cartoons and the Imagined Clash of Civilizations. Vi vil diskutere hva vi har lært etter karikaturkontroversen. Hva ble konsekvensene av de ulike fortolkningene av og reaksjonene på Muhammed-tegningene, og hva kan vi lære av denne transnasjonale mediebegivenheten? Striden om Muhammed-tegningene er på ny blitt aktuell gjennom debatten som er rundt ytringsfrihet i forhold til FNs rasismekonferanse i Genève, 20-24 april. Muslimske land har ønsket å få inn formuleringer i resolusjoner som gjenspeiler en bekymring for at "krigen mot terror" bidrar til økt rasisme og religiøs intoleranse. Dette finner mange vestlige land problematisk, fordi de oppfatter dette som et angrep på ytringsfriheten. Nasjoner som blant annet USA, Israel og Canada har trukket seg fra konferansen. Skal ytringsfriheten sikres 100 % eller bør man kunne sensurere krenkende ytringer om religion?

Program:

12:15 - 12:40 Flemming Rose - Kulturredaktør i Jyllands-Posten.
Flemming Rose var mannen som startet opprøret omkring Muhammed-tegningene i 2005. Rose er en betydelig intellektuell, og en ettertraktet foredragsholder i mange land. Han har nylig gitt uttrykk for at Danmark må boikotte FN-konferansen om rasisme.
Innlegg: Ytringsfrihetens grenser i en globalisert verden

12:40 - 13:10 Elisabeth Eide - Seniorforsker ved Culcom, UiO, og nestleder i Norsk PEN.
Eide har publisert en rekke fagbøker og antologier. Hun har bl.a. beskjeftiget seg med utenriksnyheter og internasjonal dekning i norske medier, herunder norske mediers dekning av krig og konflikter.
Innlegg: Hvordan medieinnslag kan vandre og hvordan fortolkningene varierer etter hvor de lander. Nasjonale offentligheter som porøse størrelser i vår tid.

13.10 - 13-20 Kommentarer fra salen

13:20 - 13:30 PAUSE

13:30 - 13:45 Frank Rossavik - Samfunnsredaktør i Morgenbladet.
Frank Rossavik er en anerkjent skribent og bidragsyter i den offentlige debatt. Han har skrevet bøkene Stikk i strid. Ein biografi om Einar Førde (2007), belønnet med Brageprisen, og Hei til EU (2005). Han var journalist i BT siden 1996 og politisk kommentator siden 2000, avbrutt av fire år som europakorrespondent. Han begynte i som samfunnsredaktør i Morgenbladet ved årsskiftet 2008-2009.
Innlegg: Mye er tapt, men er det for godt?

13:45 - 14:00 Bjørnar Borvik - Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiB.
Borvik arbeider med spørsmål om ytringsfrihet og injurievern, og står bak boken The Norwegian Approach to Protection of Personality Rights (2004). Hans doktoravhandling, som handler om forholdet mellom personvern og ytringsfrihet, ble brukt av Lars Lillo Stenberg og Andrine Sæther i søksmålet deres mot Se og Hør i Høyesterett.
Innlegg: Hvilke rettslige spørsmål reiser karikaturstriden, både av nasjonal og folkerettslig karakter?

14:00 - 15:00 Paneldebatt

Alle er velkommen!

 http://www.uib.no/fg/demrett