Tid: 14:00-15:00
Sted: Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling

Forskningsdagene og CMI inviterer til forskersalong i Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling om feltarbeidet - krysningen mellom det eksotiske og det dagligdagse. En antropolog og en statsviter samtaler om feltarbeidets dagligliv, om opplevelser og dilemmaer og om feltarbeid som metode i forskning.

Aslak Jangaard Orre, Chr. Michelsens Institutt, og Bjørn Enge Bertelsen, Institutt for sosialantropologi, UiB, diskuterer erfaringer fra feltarbeid i Mosambik i arbeidet med sine doktorgrader.

Se også nettsidene til forskningsdagene.