Kartet som viser truende situasjoner og mottiltak er i ferd med å få innhold. Et tjuetalls organisasjoner over hele USA samarbeider digitalt for å motvirke vold under og etter valget. (Skjermdump: eirusa.ushahidi.io)

Amerikanske velgere har mobilisert for å få flest mulig til å stemme ved presidentvalget. Men de har også mobilisert for å dempe mulig vold og konfrontasjoner under valget og etter opptellingen. Et nettverk av organisasjoner med konfliktmegling som fagfelt samarbeider digitalt, og deler data ved hjelp av verktøy utviklet for å overvåke vold under valg i Kenya.

USAs sivilsamfunnsorganisasjoner, valgobservatører og akademia har slått seg sammen i flere prosjekter for å fange opp potensielt farlige situasjoner og dempe gemyttene før de utvikler seg til voldelige opptøyer. Den økende politiske polariseringen, hatkriminalitet og mobilisering av væpnede grupper har forsterket risikoen for vold og ustabilitet både før, under og etter valget. Økonomisk nedgangstid som følge av Covid-19 pandemien og en ny smittebølge har forverret situasjonen og øker risikoen. Men samtidig som det ble manet til protester og demonstrasjoner, tok flere lokale grupper og fredsaktivister grep for å dempe gemyttene. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) er et prosjekt som i mange år har kartlagt alle typer politisk vold og protester i Asia, Midtøsten, Afrika og Latin-Amerika. Etter at de voldelige opptøyene spredde seg i USA i vår, har Bridging Divides Initiative (BDI) ved Princeton Universitetet slått sine krefter sammen med ACLED i en systematisk registrering av protester og politisk vold i USA gjennom prosjektet US Crisis Monitor.  Målet for denne sanntids-kartleggingen er å styrke gruppenes evne til å imøtegå en voldelig utvikling og ta tak i lokale situasjoner før de eskalerer. Hver uke publiseres et oppdatert situasjonskart. Metodene utviklet gjennom mange år for å overvåke politisk motivert vold i fjerne land, rettes nå inn mot den dramatiske situasjonen i eget land.

I september 2020 begynte enda et prosjekt å ta form. En håndfull personer med kompetanse fra konflikthåndtering, digital overvåking og -valgobservasjon satte seg fore å formidle informasjon om truende aktiviteter til lokale fredsaktivister enda raskere. Ideen er at dersom slike grupper kan få et tidlig varsel kan de dempe spenninger før det eksploderer i vold.

Prosjektet ble hetende Election Incident Monitoring USA (EIRUSA) og gikk inn i partnerskap med  organisasjonen Mediators Beyond Borders International (MBBI) og National Association for Community Mediation (NAFCM). Disse har etablert et nettverk – The Trust Network - som knytter sammen lokale fredsaktivister, nasjonale og internasjonale organisasjoner og akademia. Nettverket gir direkte forbindelse til NAFCM sine 300 sentre for konfliktmegling i hele USA. Organisasjonen Police2Peace er aktiv partner med sine linjer til 18000 politidistrikt. De gir råd til lokale aktivister om hvordan det lokale politiet eventuelt skal involveres. Ved hjelp av digitale samarbeidsverktøy og den kenyanske kart-plattformen Ushahidi er et virtuelt «operasjonsrom» etablert. Frivillig kompetanse fra hele verden bemanner rommet døgnet rundt under valgdagen og dagene etter.

Ved hjelp av digitale samarbeidsverktøy og den kenyanske kart-plattformen Ushahidi er et virtuelt «operasjonsrom» etablert.

Ett team er på nett og graver fram meldinger om vesentlige hendelser som skjer eller er under oppseiling og som kan lede til vold. Medlemmer i lokale grupper knyttet til The Trust Network rapporterer inn tilsvarende hendelser via SMS eller en applikasjon på telefonen. I et virtuelt operasjonsrom sitter erfarne konfliktmeglere med kontaktlister til individer, organisasjoner eller myndighetspersoner og avgjør hvilke råd de skal gi den lokale gruppen som er nærmest hendelsen. Det kan være å formidle kontakt til en lokal person som blir lyttet til, en myndighetsperson eller organisasjonsleder.

En inngripen kan være så enkel som å ta en telefonsamtale og oppfordre partene til dialog heller enn konfrontasjon. Eller det kan bestå i å være tilstede på gata, og informere lokal politiledelse om at en nøytral part med merkede vester kommer til å være synlig i gatebildet under en kommende demonstrasjon. Både varslingen og rapporten om en eventuell inngripen blir så publisert på EIRUSA sin kartløsning. I skrivende stund øver de ulike gruppene på å samarbeide digitalt, og å finne en form på samarbeidet som kan bidra til å oppnå det en ønsker: Å bruke fellesskapet, ikke bare som øyne og ører i utvalgte lokalsamfunn, men som et verktøy for tidlige varsler om gjærende uro.

En inngripen kan være så enkel som å ta en telefonsamtale og oppfordre partene til dialog heller enn konfrontasjon.

Slike varsler kan gjelde situasjoner som når gruppen Protect the Results inviterer til mobilisering, og der Black Lives Matter sitt svar er å bringe sine væpnede sikkerhetsvakter. I et slikt scenario er det ikke sikkert at gule vester vil beskytte de lokale fredsaktivistene som skal stille seg i midten. Pensjonert politisjef og politireform-pådriver James Bueermann bidrar med råd til aktivistene, inkludert om når de bør forlate området i en opphetet situasjon.

Varsler om kommende hendelser er også et effektivt virkemiddel for å begrense spredningen av sykdom. Epidemiologen Gary Slutkin, som har lang erfaring med å bekjempe epidemier fra sin tid i Verdens Helseorganisasjon, utviklet på 90-tallet teorien om at det å begrense vold har mange likhetstrekk med å bekjempe en epidemi. Sykdom smitter og sprer seg på bestemte måter, og vold i lokalsamfunnet kan bekjempes med lignende metoder. Det handler for eksempel om å spore og avbryte konflikter, identifisere og bearbeide høy-risiko individer, og ikke minst å endre normer i lokalsamfunn. Gary Slutkins organisasjon Cure Violence bidrar nå aktivt til å dempe vold under og etter USA-valget. Organisasjonen har gått inn i voldelige distrikter i flere amerikanske byer og har allerede bidratt til en tydelig reduksjon i bruken av vold. Å lykkes krever at man har en utprøvd metode og riktige personer på plass.

Sykdom smitter og sprer seg på bestemte måter, og vold i lokalsamfunnet kan bekjempes med lignende metoder.

USAs sivilsamfunn er stort og allsidig, og har mobilisert for å bidra til et fredelig valg og sikre en trygg overgang til ny ledelse. Gruppen «Joy to the Polls» danset line-dance for å skape trygghet i køene foran Philadelphias valglokaler og for å promotere forhåndsstemming. Organisasjonen «More in Common» bidrar til kunnskapsbygging for lokale organisasjoner som arbeider for et forent og inkluderende samfunn i USA gjennom sitt prosjekt Democracy for President. Mens «Don't f... with my vote», hvor f-ordet kan fylles ut som det passer den enkelte, laget en plattform der brukeren kunne laste opp en selfie i det øyeblikket post-stemmen ble lagt i postkassa – slik at bildebeviset var sikret om det skulle vise seg nødvendig.

Gruppen «Joy to the Polls» danset line-dance for å skape trygghet i køene foran Philadelphias valglokaler og for å promotere forhåndsstemming.

Meldinger om konflikt, hat, sammenstøt og dystre spådommer har overstrømmet oss i den grad at de har tatt oppmerksomheten bort fra det store og aktive sivilsamfunnet i USA og dets evne til å mobilisere. Men mobiliseringen har skjedd. Det gir håp om at de verste spådommene om vold under opptelling og overgang blir gjort til skamme.

 

Denne teksten om valget i USA er skrevet av Per Aarvik. Han er statsviter og fokuserer på hvordan digitale verktøy kan brukes til å fremme demokrati og utvikling. Aarvik er tilknyttet CMIs U4 Anti-Corruption Resource Centre.

U4 Anti-Corruption Resource Centre er et ressurssenter for bekjempelse av korrupsjon. U4 er invitert til å følge mobiliseringen i USA for trekke lærdom fra bruk av dataverktøy og sosial mobilisering som lar seg overføre til antikorrupsjonsfeltet. Dersom metoder fra epidemiologien kan bidra til voldsbekjempelse, er det ikke utenkelig at det også kan brukes til å redusere korrupsjon.