Foredrag for Bergen kommune

- Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap (BFEE), økonomer i Bergen kommune, Svartediket 24 oktober 2013
- Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø, ledersamling, Solstrand 20. november 2013.