Dette er en risikoanalyse av Norad/Olje for Utvikling (OfU) sitt institusjonssamarbeid med Petroleumsministeriet i Angola. Oppdraget utgjør 10 dagsverk, og er i all hovedsak en desk-studie basert på forelagt dokumentasjon, intervjuer og egen kunnskap om Angola. Vi har identifisert en rekke mulige risikofaktorer og gjort en vurdering av hvor sannsynlig det er at disse inntreffer, under hvilke betingelser, og med hvilke konsekvenser. Vi har også foreslått avhjelpende tiltak; tiltak som kan redusere sannsynligheten for at de nevnte risikofaktorer inntreffer, og tiltak som kan redusere konsekvensene dersom de inntreffer. Analysen er primært beregnet til bruk for norske myndigheter.