Martin Paldam har vært ute og reist. I løpet av 4 1/2 måneder har han besøkt 9 land og 37 bistandsprosjekter. Resultatet er blitt en underholdende og høyst personlig reisehåndbok til det danske bistandspolitiske landskapet, - og en god del mer. Boken legger opp til debatt om noen av de etablerte sannheter og underliggende premisser for dansk utviklingshjelp. Den inneholder også et kapittel om Verdensbanken, et om norsk bistand (skrevet av Karl Pedersen) og et om svensk u-hjelp (av Magnus Blomström og Ari Kokko). Disse kapitlene bidrar til å gi boken større generalitet enn det boktittelen indikerer. Mange av de problemstillinger boken tar opp, griper også direkte inn i den pågående internasjonale bistandsdebatten. Boken kan også ha en viktig funksjon i folkeopplysningens tjeneste overfor bistandsbyråkrater og alle andre som er interessert i bistandspolitiske problemer generelt. Paldam presenterer tildels kompliserte økonomiske sammenhenger og resonnementer på en lettfattelig måte. Han konkretiserer gjennom anekdoter og historisk materiale. Problemet er at den polemiske og tildels unyanserte framstillingsformen utvilsomt kan virke provoserende overfor disse potensielle lesergruppene. Men det er kanskje det Paldam ønsker å oppnå?

Odd-Helge Fjeldstad

Research Professor, Coordinator: Tax and Public Finance

Recent CMI publications: