Denne rapporten analyserer i hvilken grad tvungen opphavsmerking for klær representerer en konkurransevridende faktor. Konkurranservidningen består dels i at produkter med samme kvalitet oppnår ulik pris, og dels i at opphavsinformasjon kan påvirke bedriftenes incentiver til å forbedre sin kvalitet. Med utgangspunkt i teorier om statistisk diskriminering vises at denne typen konkurransevridende faktorer er "selvoppfyllende" - land med et dårlig "kvalitetsimage" fortsetter å produsere produkter med lav kvalitet, og land med et godt "kvalitetsimage" produserer høy kvalitet. En slik diskriminering kan føre til at produsenter i utviklingsland underinvesterer i kvalitetsforbedringer. Denne negative allokeringseffekt må avveies mot den positive effekten som følge av en bedre tilpasning mellom produsenter og konsumenter ved at opphavsland i noen grad er en kvalitetsindikator.

Recent CMI publications: