Rapporten inngår i studien "Menneskerettigheter i et utvikingsteoretisk perspektiv", som Programmet for menneskerettighetsstudier ved Chr. Michelsens Institutt har utført på oppdrag fra Departementet for utvikingshjelp/ Utenriksdepartementet. Rapportens målsetning er å gi en bred og mest mulig representativ framstiling av hovedsynspunktene i samfunnsvitenskapelig og humanistisk menneskerettighetsforskning. Tema som diskuteres er: utvikingen av menneskerettighetsnormene; kulturrelativisme versus universelle menneskerettigheter; forholdet mellom menneskerettigheter og økonomisk utviking; spenninger mellom ulike kategorier av rettigheter; forholdet mellom menneskerettigheter og politisk utvikling; etiske og praktiske aspekter ved måling og rapportering av menneskerettighetsrespekt og kobling mellom menneskerettigheter og bistand. Rapporten inneholder en fyldig bibliografi.

Lise Rakner

Professor at University of Bergen and Affiliated Research Professor

Recent CMI publications: