Prosjektet "Afghanistan - håp om ei framtid" er eit samarbeid mellom Norsk Fredssenter, Afghanistankomiteen i Noreg og Nansenskulen. Hovudaktiviteteten har vore ein tovekers sommarskule for unge afghanarar busett i Noreg, arrangert på Lillehammer sommaren 2002 og 2003.

Recent CMI publications: