Islamisme indikerer en ideologi der islam bevisst blir brukt som en guide for politisk handling og ideologien varierer fra ekstrem moderasjon til ekstrem radikalisme. Denne artikkelen fokuserer på islamisme som ekstrem moderasjon, nærmere bestemt på fenomenet islamistisk demokrati. Sudaneseren Hassan al-Turabi står i spissen for en ny politisk teori som forsøksvis forener begrepene islamisme og demokrati.

Liv Tønnessen

Director of Center on Law and Social Transformation and Senior Researcher

Human Rights Programme

Jan 1983 - Dec 2010

Politics of Faith

Jan 2006 - Dec 2016

Recent CMI publications: