Download this publication

Privinsional Reconstruction Teams vart introdusert i Afghanistan i 2003, og der er svært blanda erfaringar og ingen felles modell. PRTane har hatt positiv innverkand på sikkerheit men deira humanitære prosjekt er i hovedsak dyre, lite forankra i nasjonale planar og der er liten grad av utviklingstenking og planlegging