Gjennomgang av kva rollar frivillige organisasjonar kan spela i fredsprosessar, og synleggjering av avgrensingar på slike rollar

Arne Strand

Deputy Director, Research Director, U4 Director