I denne gjennomgangen vil det bli gitt en oversikt over forskjellige typer av organisasjoner, hvilke kontekster de opererer i, deres forsøk på egenregulering av sektoren, en generell diskusjon av sektoren sine styrker og svakheter, hva som er den generelle kritikken av organisasjonene, avgrensninger på det humanitære handlingsrom og deres involvering i fred, forsonings og demokratiserings aktiviteter. Spørsmål som stilles er hvo9r effektive de friv8illige organisasjonene er sammenlignet med andre nødhjelps og bistandsaktører og hvordan deres samspill og konkurransen er med de multilaterale organisasjonene.

Human Rights Programme

Jan 1983 - Dec 2010

Recent CMI publications: