Samstundes som norske styresmakter førebur utsending av afghanske asylsøkjarar, av di det er trygt i Kabul, så er også ein ny kontigent norske troppar på veg, av si set er utrygt i Afghanistan

Arne Strand

Deputy Director, Research Director, U4 Director