Download this publication

Samstundes som norske styresmakter førebur utsending av afghanske asylsøkjarar, av di det er trygt i Kabul, så er også ein ny kontigent norske troppar på veg, av si set er utrygt i Afghanistan