I Sudan tar den humanitære katastrofen i Darfur all oppmerksomhet fra andre regionale problemområder som Abyei, Sør-Kordofan/Nubafjellene og staten den Blå Nilen. Dette er områdene som holder nøklene til varig fred og et enhetlig Sudan.