Det er NATOs overordna militære strategi i Afghanistan som må drøftas, ikkje talet på soldatar eller Noregs plikter overfor våre militære allierte. All historiekunnskap tilseier at det kan enda i katastrofe for både NATO og Noreg utan endra strategi.