Mer enn 260 millioner norske bistandskroner går til Uganda hvert år. Denne summen utgjør langt mer enn hva Uganda har brukt på å okkupere nabolandet Kongo. Siden krigen der ble utløst i 1998 har den hvert år kostet uganderne mellom 20 og 30 millioner dollar, og skaffet dem inntekter på 30-150 millioner dollar gjennom utvinningen og handelen i kongolesiske naturressurser. Norsk bistand går ikke direkte til krigføringen i Kongo. Men den bidrar til å øke ressursgrunnlaget til en stat som dermed får større armslag til å iverksette sine militære ambisjoner. Når midler fra Norge støtter gode formål i Uganda, får myndighetene dermed fristilt mer av sine egne midler til krigføring.