Norge er en nasjon som mekler fred i krigsherjede land som ofte har etniske og religiøse undertoner. Norges innsats som fredsnasjon på bortebane er vel og bra. Men hvilket Norge er det snakk om? På hjemmebane bærer nemlig den norske politiske debatten preg av underliggende rasistiske og fremmedfientlige holdinger. Politikere legger ofte det etnisk norske til grunn for en definisjon av den norske nasjon. Med dette skapes en etnisk norsk nasjon der innvandrere blir gjort til annenrangs borgere. Dette er særdeles problematisk og gir assosiasjoner til ideologier vi helst vil ta avstand fra i dagens samfunn. Man kan spørre seg om det er typisk norsk å kaste stein i glasshus.

Liv Tønnessen

Director of Center on Law and Social Transformation and Senior Researcher

Politics of Faith

Jan 2006 - Dec 2016

Recent CMI publications: