Kurs i "Korrupsjonsgransking", Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), Universitetet i Bergen, 28. mars 2010