En tankesmie assosiert med Mir Hossein Musavi skisserte rammen for ”muslimsk levemodus” i forkant av 2009-valget i Iran. Tankegodset har ikke vært internasjonalt kjent, men fremstår som en viktig inspirasjonskilde for Mir Hossein Musavi. Det målbærer flere av temaene vi kjenner fra Musavis uttalelser etter 2009-valget, som den voksende avstanden mellom folket og det politiske systemet, betoningen av grunnloven som rammeverk for en demokratisk sosial kontrakt, og behovet for å vende tilbake til revolusjonen og den islamske republikkens opprinnelige prinsipper. Både ”muslimsk tenkemodus” og Musavi presenterer et rammeverk for reform innenfra som ikke ser behov for å vise til vestlige demokratiske idealer og kilder. Referansene er islam, Koranen og grunnloven av 1979. Samtidig er det ingen tvil om at det er en reelt demokratisk visjon for den islamske republikken de forsvarer.