Kina, India, Brasil, Sør-Afrika og andre nye stormakter i sør har blitt stadig viktigere aktører i internasjonal politikk og økonomi. De samarbeider og konkurrerer i ulike allianser og nettverk og har på få år bidratt til å forskyve det politiske tyngdepunktet fra nord til sør. Disse endringene er særlig markante på det afrikanske kontinentet. Dette skjer i et Afrika i rask endring med ny økonomisk vekst og optimisme, men også med omseggripende fattigdom, stor ulikhet og med mange sårbare og svake stater.

Denne boka utforsker hva de nye stormaktene gjør på det afrikanske kontinentet. Er vi vitne til et nytt kappløp om tilgang på afrikanske naturressurser med plyndring og utbytting som resultat, eller gir denne nye situasjonen bedre forutsetninger for vekst og utvikling? Hva gjemmer seg bak retorikken om sør-sør samarbeid? Har de nye stormaktene nye og andre visjoner for utvikling - og står de sammen om slike? Hvilke utfordringer reiser dette for norsk utenrikspolitikk, bistand og forholdet til Afrika?

Bidragsyterne er Deborah Brautigam, Stein Sundstøl Eriksen, Siri Gloppen, Svein-Erik Helle, Sjur Kasa, Daniel Large, Garth le Pere, Lise Rakner, Helge Rønning, Shubo Li, Tang Xiaoyang, Elling N. Tjønneland, Alcides Costa Vaz og Odd Arne Westad. Forordet er skrevet av utviklingsminister Heikki Holmås.

Redaktør for boka er Elling N. Tjønneland, seniorforsker ved Chr. Michelsens institutt. Han har siden 1980-årene arbeidet med ulike sider ved Afrika og internasjonal bistand med et særlig fokus på Sør-Afrika og det sørlige Afrika.

Boka kan kjøpes på bokhandel eller bestilles hos Spartacus.

In this volume: