Kurs i "Korrupsjonsgransking", Etter- og videreutdanningskurs, Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), Universitetet i Bergen