Forelesning på "Fagkritisk dag", som diskuterer ulike aspekter rundt bistand som verktøy for demokratiutvikling gjennom de siste tiårene. Et samarbeid mellom Fagutvalget for Sammenlignende Politikk og Fagutvalget for Utviklingsstudier ved UiB. Innledere: Øyvind Eggen, Inge Amundsen og Tor Halvorsen.