Forelesningen tar utgangspunkt i faste livsløpshendelser, og daglige og årlige ritualer, samt lokale skikker og tilpasninger. På denne bakgrunne diskuteres hva som er “islamsk dagligliv” i ulike deler av verden.

Recent CMI publications: