For fem år siden var Mtwara en søvnig småby på sørkysten av Tanzania. Den var uten kjørbar veiforbindelse til den kommersielle hovedstaden Dar es Salaam. Så skjedde det noe som skulle snu opp ned på hverdagen. Det ble oppdaget naturgass i havet utenfor Mtwara, og byen ble en «boomtown». Oppdagelsen har ført til skyhøye forventninger om inntektsvekst, nye arbeidsplasser og bedre offentlige tjenester i et av verdens fattigste land. «Mtwara skal bli det nye Dubai», sa lokalpolitikerne. Men storbyens glans og glitrende fasader har uteblitt. Å utvinne naturgass, og sørge for at befolkningen nyter godt av inntektene, er vanskeligere enn man skulle tro.

 

Odd-Helge Fjeldstad

Research Professor, Coordinator: Tax and Public Finance