Download this publication

Noreg har så langt i år returnert over 500 afghanarar til Kabul. Samtidig er tryggleiken forverra i heile landet, og spesielt Kabul har store sivile tap. Stortinget er delt i oppfatninga om ein skal stanse eller halde fram med retur av dei som fekk midlertidig opphald i Noreg til dei fylte 18 år.

Spørsmålet er difor: Kor trygt er det å returnere desse afghanarane? Er det mogleg for internflyktningar utan nettverk å klare seg i byen?