En studie av hvordan økt kompleksitet påvirker roller, relasjoner og samspill på Chr. Michelsens Institutt 1988 - 2019.

 

Recent CMI publications: