Når Donald Trump og hans folk ikke er travelt opptatt med å anklage Joe Biden for valgjuks, forhandler de fredsavtaler i Midtøsten og Nord-Afrika. Disse avtalene fokuserer på normalisering av diplomatiske bånd mellom Israel og arabiske stater, men kan bli brukt til å undertrykke kampen for demokrati og frihet i regionen.

Liv Tønnessen

Director of Center on Law and Social Transformation and Senior Researcher