Download this publication

Vestlige skatteeksperter mener at høyere skatt for de rike er veien å gå for å bekjempe ulikhet. I Afrika er inntektsulikhetene enorme. Likevel nøler de afrikanske landene med å bruke skatt som omfordelingsmekanisme. Hvorfor?

Odd-Helge Fjeldstad

Research Professor, Coordinator: Tax and Public Finance