Angola er Norges viktigste samarbeidsland i Afrika, og møtet med Oliveira gir en enestående anledning til å få vite mer om dette afrikanske landet, som er så viktig blant annet for norsk økonomi. Ricardo Soares de Oliveira er professor i statsvitenskap ved University of Oxford, og Forsker 2 på CMI. Han er en av verdens fremste eksperter på president dos Santos regime, som har kontrollert Angola siden 1979. Hans helt ferske bok “Magnificent and Beggar Land – Angola since the civil war” dokumenterer hvordan Angola nå etablerer seg som en av Afrikas største økonomier og en regional stormakt. 

Boka er basert på tre års forskning og inngående førstehåndskjennskap, og har fått overstrømmende anmeldelser: http://www.hurstpublishers.com/book/magnificent-and-beggar-land/ 

Framtiden for norsk utviklingspolitikk er næringslivssamarbeid, sier regjeringen. I Angola er dette samarbeidet allerede i gang i stor skala. En lang rekke norske selskaper er engasjert i utvinning og ilandføring av Angolas olje. Statoil alene betaler hvert år like mye skatt til Angola som det totale norske bistandsbudsjettet. Hvordan kan norske selskapers verdiskaping i Angola bidra til utvikling i landet?

Angola har inngått en strategisk allianse med Kina, og en lang rekke utenlandske selskaper, deriblant norske, aksepterer myndighetene krav om å samarbeide med anonyme angolanske selskaper. Anonyme selskaper er kontroversielle fordi de muliggjør korrupsjon, og ofte i realiteten kontrolleres av presidentens venner og familie. 

De siste årene har Angola opplevd en økonomisk vekst på over ti prosent. Angolas økonomi har vært en av de raskest voksende i verden, samtidig som det store flertallet lever i fattigdom. Flyplasser og motorveier er på plass, men underernæring, høy barnedødelighet og manglende tilgang til utdanning preger folks hverdag. Hva skal til for at oljerikdommen kan komme folket til gode? 

Soares de Oliveira vil bli intervjuet av Maren Sæbø, redaktør for Verdensmagasinet X. Samtalen vil foregå på engelsk, og det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Arrangementet er en del av Fellesrådet for Afrika og Chr. Michelsens institutt (CMI) sin felles satsing på Norge i Angola, som startet i 2014.

Project