Odd-Helge Fjeldstad

Research Professor, Coordinator: Tax and Public Finance

CMI, Nupi and Tax Justice Norway, host a debate on tax and capital flight during Arendalsuka. We have invited leading politicians and researchers to discuss the status of Norwegian international leadership to end tax haven abuse. It is the research group Taxation, Institutions and Participacition who host the debate.

The debate will be in Norwegian.

Spørsmål om skatt og internasjonal skattepolitikk er høyt oppe på den internasjonale utviklingsagendaen. Norge har i flere år vært ledende innenfor dette arbeidet, både i OECD og FN og i skattesamarbeidet med utviklingsland. Dette er svært viktig ettersom skatteinntekter er selve nøkkelen til bærekraftig økonomisk utvikling. Utfordringen er at på tross av økt fokus på dette området så viser fortsatt forskning at summen av den ulovlige kapitalflukten som går ut av utviklingsland er større enn summen av penger som kommer inn til disse statene. De siste årene, og spesielt etter Panama Papers, har internasjonal skatteunndragelse kommet høyt opp på mange lands agenda. Dette har vært avgjørende for utviklingen i det internasjonale skattesamarbeidet, men hvilken rolle skal Norge ta i den nye utviklingspolitikken som er i støpeskjeen.

 Vi inviterer norske politikere til en diskusjon om veivalg i politikken om skatt og utvikling i forkant av kommende Stortingsperiode. Etter kapitalfluktutvalgets rapport i 2009 tok Norge internasjonalt lederskap på tiltak mot skatteparadis, blant annet ved å ta opp problemstillinger knyttet til skatteparadiser i internasjonale fora hvor dette ikke hadde vært diskutert så mye tidligere. Norge bidro også til finansiering av internasjonale ekspertgrupper som satte dette på dagsorden internasjonalt. I dag har mange andre land også blitt veldig opptatt av dette. Det er bra, men samtidig kan det se ut som om Norge ikke har det trykket mot disse spørsmålene som vi en stund hadde. 

Norge er en av landene som skrev under på Addis Tax Initiative (ATI) i 2015 og forpliktelsen om å doble støtten til "skatt for utvikling" innen 2020. Så langt har imidlertid ikke den norske Regjeringen sagt eksplisitt at de kommer til å følge opp den forpliktelsen og doble Norges innsats.

Hvilket lederskap og prioriteringer skal Norge ta i det internasjonale skattearbeidet? Har Norge fortsatt ambisjoner om en lederrolle på dette området? Hvordan kan norske regler på skatt og åpenhet påvirke utviklingsland? Og hvordan kan Norge bidra til at utviklingsland får mer innflytelse over de internasjonale skatte reglene og regimene?

Panel:

 

 

Publications

Conference Paper / Presentation | 2015

Taxation, Institutions and Participation (TIP): The dynamics of capital flows from Zambia

Odd-Helge Fjeldstad and Caleb Fundanga (2015)
Presented at: Workshop organised by the Institute for Finance and Economics, Lusaka, 15 April 2015
Conference Paper / Presentation | 2014

Capital flight and tax havens: Global and domestic contexts

Odd-Helge Fjeldstad (2014)
Presented at: TIP-workshop, Mzumbe University, Dar es Salaam Business School, Dar es Salaam, 29 August
Book Chapter | 2014

Capital flight from Africa - with a little help from the banks

Africa is a source of large-scale capital flight. The purpose of this paper is to shed light on how banks facilitate capital flight from Africa. There is growing evidence that...
Odd-Helge Fjeldstad and Kari K. Heggstad (2014)
Chapter 3 (pp. 49-92) in Alves da Rocha : Fuga de Capitais e a Política de Desenvolvimento a Favor do Mais Pobres em Angola [Capital Flight and Pro-Poor Development Policy in Angola] . Luanda: CEIC/NCA
Conference Paper / Presentation | 2014

Illicit financial flows, tax havens and development: perspectives & policy initiatives

Odd-Helge Fjeldstad (2014)
Presented at: TIP-initiation workshop, CMI, Bergen, 19 June
Presentation/Lecture | 2014

Taxation and capital flight: issues and challenges for developing countries

Odd-Helge Fjeldstad (2014)
Ministry of Foreign Affairs delegation ("aspiranter"), Bergen, 2 October
Conference Paper / Presentation | 2014

Taxation, Institutions and Participation (TIP): The dynamics of capital flows from Angola, Tanzania and Zambia

Odd-Helge Fjeldstad (2014)
Presented at: Initiation workshop, CMI, Bergen, 19-20 June
Conference Paper / Presentation | 2014

The role of institutions in capital flight, lobbyism and tax evasion

Odd-Helge Fjeldstad (2014)
Presented at: Plenary Workshop XXVI, Thirty-second International Symposium on Economic Crime, Jesus College, University of Cambridge, Saturday 6 September
Presentation/Lecture | 2013

Bankenes rolle i kapitalflukt fra fattige land

Odd-Helge Fjeldstad (2013)
Seminar: "Skjult: Skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold." Co-organised by the Bergen Resource Centre for International Development, CMI, University of Bergen and Tax Justice Network - N
Conference Paper / Presentation | 2013

Illicit financial flows, tax havens and development: International perspectives and initiatives

Odd-Helge Fjeldstad (2013)
Presented at: Annual Conference Relatório Económico de Angola. Centro de Estudos e Investigação Científica (CEIC), Universidade Católica de Angola (UCAN), Luanda, Angola, 11 June 2013
Conference Paper / Presentation | 2013

The role of banks in capital flight from developing countries

Odd-Helge Fjeldstad (2013)
Presented at: CAPITAL FLIGHT AND PRO-POOR DEVELOPMENT IN ANGOLA. International conference organized by the Centro de Estudos e Investigação Científica (CEIC) of the Catholic University of Angola (UCAN) and the Norwegian Church Aid (NCA). Luanda 18 June 2013