Time: 25.09.2009 12:00–14:00
Venue: Christian Michelsens Institutt, 3. etg. stort møterom
Note: Entrance from the Resourcecentre, Jekteviksbakken 31

Nye medier har bidratt til bredere deltakelse i det offentlige ordskiftet. Terskelen for å ytre seg er lavere, og de nye mediene kan dermed bidra til en demokratisering av det offentlige rommet for meningsutveksling. Samtidig kan det hevdes at mye av debatten er blitt privatisert, at det er uklart hvor grensen går for saklighet, og at det offentlige rommet blir mer segmentert. Nye medier gjør det vanskeligere for myndighetene å drive kontroll med innholdet, mens det på den andre siden er andre muligheter for sensur og overvåking i nye medier. De nye mediene reiser dermed også viktige personvernspørsmål.

Jon Bing innleder om nye medier og konsekvenser for ytringsfrihet og personvern.
Jon Bing er professor i rettsinformatikk ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og en engasjert samfunnsdebattant. Han er også aktiv skjønnlitterær forfatter og har i flere sammenhenger benyttet skjønnlitteratur i formidling av fagstoff. Hans arbeidsområder omfatter opphavsrett, medierett, interlegal rett, personvern og telekommunikasjonsrett. I perioden 2001-2008 var han leder av Personvernnemnda.

Egil Skogseth og Jan Oldervoll vil kommentere Jon Bings innlegg.

Egil Skogseth er prosjektassistent og arbeider med forskningsgruppen ’Literacy and Media Convergence’ ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Jan Oldervoll er førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap ved UiB. Han er også ansvarlig for KARK – system for nettstøtta læring, og har lang erfaring i å drive diskusjonsforum der.

Enkel servering med frukt, te og kaffe fra kl 1200 til 1215.

ALLE ER VELKOMMEN!

Et tverrfaglig seminar organisert av forskere ved UiB og CMI
Fredagsseminaret om demokratiet og rettsstaten er tverrvitenskapelig og vidtfavnende. Her tar vi opp aktuelle lokale og globale spørsmål med tilknytning til juss og menneskerettigheter, utvikling og globalisering, demokrati og medborgerskap, etc. Formålet er å skape en møteplass for forskere ved UiB, CMI og Unifob, og å stimulere til økt forskningssamarbeid mellom lokale, nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. 

Nye medier har bidratt til bredere deltakelse i det offentlige ordskiftet. Terskelen for å ytre seg er lavere, og de nye mediene kan dermed bidra til en demokratisering av det offentlige rommet for meningsutveksling. Samtidig kan det hevdes at mye av debatten er blitt privatisert, at det er uklart hvor grensen går for saklighet, og at det offentlige rommet blir mer segmentert. Nye medier gjør det vanskeligere for myndighetene å drive kontroll med innholdet, mens det på den andre siden er andre muligheter for sensur og overvåking i nye medier. De nye mediene reiser dermed også viktige personvernspørsmål.

Jon Bing innleder om nye medier og konsekvenser for ytringsfrihet og personvern.
Jon Bing er professor i rettsinformatikk ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og en engasjert samfunnsdebattant. Han er også aktiv skjønnlitterær forfatter og har i flere sammenhenger benyttet skjønnlitteratur i formidling av fagstoff. Hans arbeidsområder omfatter opphavsrett, medierett, interlegal rett, personvern og telekommunikasjonsrett. I perioden 2001-2008 var han leder av Personvernnemnda.

Egil Skogseth og Jan Oldervoll vil kommentere Jon Bings innlegg.

Egil Skogseth er prosjektassistent og arbeider med forskningsgruppen ’Literacy and Media Convergence’ ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Jan Oldervoll er førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap ved UiB. Han er også ansvarlig for KARK – system for nettstøtta læring, og har lang erfaring i å drive diskusjonsforum der.

Enkel servering med frukt, te og kaffe fra kl 1200 til 1215.

ALLE ER VELKOMMEN!

Et tverrfaglig seminar organisert av forskere ved UiB og CMI

Fredagsseminaret om demokratiet og rettsstaten er tverrvitenskapelig og vidtfavnende. Her tar vi opp aktuelle lokale og globale spørsmål med tilknytning til juss og menneskerettigheter, utvikling og globalisering, demokrati og medborgerskap, etc. Formålet er å skape en møteplass for forskere ved UiB, CMI og Unifob, og å stimulere til økt forskningssamarbeid mellom lokale, nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

http://www.uib.no/fg/demrett