Krig og fred og sånn Afghanistan er et undervisningsopplegg for videregående skoler utarbeidet av CMI. Formålet med prosjektet er kunnskaps- og forskningsformidling knyttet til bistands- og fredsforskning og aktuelle internasjonale spørsmål. Vi ønsker å vekke forskningsinteresse og å øke kunnskap om forskningsverdenen. Kom og hør lærere fra Årstad videregående skole dele sine erfaringer.

For mer informasjon om undervisningsopplegget  se www.krigogfredogsann.no 

PROGRAM

13:00     Velkommen og kort orientering om undervisningsopplegget
Ingvild Hestad, kommunikasjonsleder på CMI

13:10     Presentasjon av det tverrfaglig prosjektet på Årstad
Håkon Berdinessen, hovedansvarlig på Årstad

13:20     Faglærere fra Årstad presenterer opplegg og elevprodukter i norsk samfunnsfag, media, interiør, tekstil

13:30     Paneldiskusjon med faglærerne og lærerene i salen

                Else Irene Risnes (samfunnsfag),

                Håkon Berdinessen (samfunnsfag),

                Ingunn Haugland (design og tekstil),

                Silje Dregelid (norsk),

                Sissel Skoge

                Sylvelin Samnøy (interiør og utstillingsdesign),

                Vivian Aalborg Worley (media).