Miljø og utvikling henger tett sammen. En grønnere utvikling må til for å få en framtidsrettet økonomisk vekst i fattige land. 

Utviklingspolitikken skal ha et sterkt fokus på miljø og klima. De tre største satsingene er skog, ren energi og klimatilpasning. 

 - Verdens største utfordring er å finne veier som tar oss mot en grønnere utvikling. Fattige land har rett til økonomisk vekst. Samtidig må vi begrense klimaendringer skapt av mennesker, sier utviklingsminister Erik Solheim. 

Les meldingen her.

Hvordan kan utviklingsforskere være relevante premissleverandører for utviklingspolitikken? Hege Hertzberg, Utviklingspolitisk direktør i UD, Utviklingspolitisk direktør Hege Hertzberg trekker de lange linjene i norsk utviklingspolitikk og inviterer forskere til debatt om hvordan utviklingsforskere kan være relevante premissleverandører. Ottar Mæstad, Direktør ved CMI, og Eystein Jansen, Direktør ved Bjerknessenteret kommenterer.