Notatet bygger på et foredrag for hovedfagsstudenter i sammenlignende politikk på "Finseseminaret" i februar 1992. Teorier om sammenhengen mellom demokrati og økonomisk liberalisering gjennomgås og diskuteres med referanse til Ghana og Zimbabwe. Foredragets muntlige form er forsøkt beholdt.