Evalueringen har hatt til formål å vurdere relevansen og virkningen av det arbeid MS får finansiert av Danida, på en måte som både kan anvendes av MS i organisasjonens egne beslutningsprosesser og i videreutviklingen av samarbeidsrelasjonene mellom Danida og MS. Den engelske hovedrapporten sammenfatter et ganske omfattende materiale i landrapporter og andre delstudier.

Recent CMI publications: