This article reviews Jon Elsters book on transitional justice: "Oppgjøret med Fortiden Internasjonalt perspektiv på overgangen til demokrati" (Oslo: Pax 2004)

Recent CMI publications: