Amerikanske og britiske jurister vil sørge for at Bush og Blair blir stilt til ansvar for eventuelle forbrytelser i Irak. Bakom lurer den internasjonale straffedomstolen.

Recent CMI publications: