En lov som åpner for invasjon av Nederland, er foreløpig siste tiltak i USAs kampanje mot Den internasjonale straffedomstolen.

Recent CMI publications: