At over 100 giverland, utviklingsland og multilaterale organisasjoner har sluttet seg til Paris-erklæringen er et uttrykk for at man ønsker en omlegging av dagens bistandspraksis.  Både givere og mottakere vil ha mer valuta for bistandspengene. Så omfattende er disse endringene at man snakker om en ny bistandsarkitektur.  Det har vært bred oppslutning om Paris-erklæringen, og sammen med Tusenårsmålene utgjør de felles referansepunkt for dagens bistandsdiskurs og er en del av hva forfatteren vil karakterisere som en global bistandspolitisk konsensus.

Recent CMI publications: