Denne rapporten ble skrevet vinteren 2006/2007 som innspill til NORAD/UDs kartlegging av nasjonal kompetanse på kjønn og likestillingsspørsmål i utviklings-sammenheng.

 

Gjennomgangen viser at det er personer med kompetanse på kjønn og likestillingsspørsmål i utviklingssammenheng ved alle universitetene. Forsknings-spesialisering på kjønn og likestilling i utviklingsforskning er imidlertid svakt institusjonelt forankret, noe som kommer til uttrykk ved at forskningsmiljøene på feltet er små og at det ikke er egne stillingshjemler knyttet til dette spesialfeltet. Dette fører til svakere akademiske satsing på metodisk og teoretisk utvikling av kunnskapsfeltet kjønn og utvikling. Hovedmålsetningen med rapporten er å gjøre det lettere å søke etter forskningsmiljø og forskere med kompetanse på kjønn og utvikling. Hovedvekten er lagt på informasjon om forskningsprogram og forskningsmiljøer for kjønn og utvikling etter 2000. Presentasjonen av frivillige organisasjoner er mindre detaljert.