Støtte til styresett og demokrati har en sentral posisjon i kampen mot fattigdom både internasjonalt og i norsk utviklingspolitikk. Dette gjelder både støtte til statsbygging i sårbare stater og støtte til demokratiutvikling i mer politisk stabile land. Støtte til parlamenter er en viktig del av denne type bistand.

Hovedformålet med studien av støtte til lovgivende forsamlinger var å systematisere internasjonale og norske erfaringer med slik støtte, finne ut hva som virker og ikke virker, og vurdere hvilke faktorer som påvirker utfallet av støtten. 

Blant faktorene som trekkes frem av forfatterne Arne Tostensen og Inge Amundsen fra Chr. Michelsens Institutt nevnes viktigheten av å forstå den politiske konteksten støtten inngår i: det politiske systemet, valgordningen og politiske partier;  viktigheten av en lang tidshorisont for støtten, at den  er etterspørseldrevet og at den inngår i en bredere tilnærming for støtte til demokratiutvikling. Forskerne finner også at land som er i en demokratisk overgangssituasjon er særskilt åpne for støtte til parlamenter.

Rapporten inneholder en oversikt over norsk støtte og andre giveres støtte på feltet siden 1999,  tendenser i denne støtten, og en oversikt kompetansemiljø på feltet. En rekke anbefalinger for fremtidig norsk støtte avslutter rapporten.

Seminaret ble avholdt i Norads auditorium i 4. etasje i Ruseløkkveien 26, Oslo. Tid: Fredag 19. februar kl 10:00-12:30 (se: http://www.norad.no/159722.cms).