More than four million Palestinian refugees live in protracted exile across the Middle East. Taking a regional approach to Palestinian refugee exile and alienation across the Levant, this book proposes a new understanding of the spatial and political dimensions of refugee camps across the Middle East.

Combining critical scholarship with ethnographic insight, the essays uncover host states' marginalisation of stateless refugees and shed light on new terminology on refugees, migration and diaspora studies. The impact on the refugee community is detailed in novel studies of refugee identity, memory and practice and new legal approaches to compensation and "right of return". The book opens a critical debate on key concepts and proposes a new understanding of the spatial and political dimensions of refugee camps, better understood as laboratories of Palestinian society and "state-in-making".

This strong collection of original essays is an essential resource for scholars and students in refugee studies, forced migration, disaster studies, legal anthropology, urban studies, international law and Middle East history.

 

Summary in Norwegian:

Mer enn fire millioner Palestinske flyktninger lever i landflyktighet i Midtøsten. Boken Palestinian Refugees: Identity, Place and Space in the Levant gir for første gang en samlet oversikt over flyktningers levekår og viser hvorfor de mangler grunnleggende sosiale og politiske rettigheter.   Fattigdom er svært ubredt. De fleste er avhengig av humanitær bistand. Omkring en tredel av flyktningene bor i leirer. Mange av leirene er strengt kontrollerte, urolige, udemokratiske og ufrie. Her lever flere generasjoner av flyktninger uten framtidsutsikter. Konsekvensene av langvarig eksil og langtidsoppbevaring er mange og alvorlige. Boka beskriver kulturelle endringer i identitet, familiemønstre og slektskap og hvordan dette henger sammen med leirenes sammensetning, styreform og karakter. Boken viser også hvordan manglende rettigheter til jobb og utdanning gir sterk bistandsavhengighet og forsterker kravet om å vende tilbake til Palestina, for mange den viktigste retten av alle. I dag svekkes ikke bare flyktningers rettigheter, men også "flyktninger" som egen kategori med rett til beskyttelse. Bokens kaster derfor nytt lys over det moderne fagspråket som utvisker nye flyktningkatastrofer, usynliggjør flyktninger og hindrer humanitær hjelp til mennesker på flukt fra krig.  

In this volume: