Download this publication

Presentatsjon av rapporten "Good Governance in Nigeria: A Study in Political Economy and Donor Support" (Oslo, 2010, Norad, Norad Report Discussion no. 17/2010). Studien ble presentert både på et internt antikorrupsjonsseminaret for Norad og UD, og i et åpent møte med diskusjon i Informasjonssenteret, Norad, onsdag 17. november. "Studien ble gjort for ambassaden i Nigeria som ønsket en bedre strategisk tilnærming for sin styresettsatsing.  Studien har spesielt tatt for seg Nigerias avhengighet av oljeressursene og utfordringene med å styrke demokratiet." Studien ble også presentert på et CMI-seminar 22. september.

Studien er tilgjengelig fra: http://www.norad.no/en/Tools+and+publications/Publications/Publication+Page?key=203616.

Presentasjonen i PowerPoint: