Innlegget tar utgangspunkt empirisk i intervju med internt fordrivne frå dei føderalt administrerte stammeområda –FATA-på grensa mot Afghanistan. Korleis fungerer «interne» grenseprosesser og praksiser ? Innlegget konsentrer seg om analyse av grenseprossane som markerer politiske kategoriar, dødeleg fare (terrorister) og ekskluderer internt fordrivne frå rettar til statlege tenester og politisk deltakels.