Årets fredsprisvinner, den Tunisiske kvartetten for Nasjonal Dialog har fått prisen for sitt demokratiseringsarbeid etter den arabiske våren. Ikke minst har de utmerket seg gjennom bidraget med å få i havn landets nye grunnlov. Arbeidet med den nye grunnloven har vært nær ved å strande flere ganger, på grunn av sterk uenighet om hvilken rolle islam skal spille i det tunisiske samfunnet. Kvartetten for Nasjonal Dialog har uten tvil spilt en viktig rolle i arbeidet med den nye grunnloven. Men har de mest av alt bidratt til å forflytte problemet til domstolene? Mye tyder på at tunisierne enda har de tøffeste debattene foran seg.

Liv Tønnessen

Director of Center on Law and Social Transformation and Senior Researcher